Vi håber..

På førstehjælp.net håber vi på en snarlig oplukning. Regeringen har ikke ligefrem gjort det nemt, men det er selvfølgelig en del af den store plan.

Vi sidder blot og gør tingene bedre og bedre. Altså… når du skal på kursus. Nogle af vores kollegaer syntes at det skal være et kursus hvor man bare skal se billeder fra “virkeligheden”. Det mener vi er helt forkert. Vores mål er UDELUKKENDE at sørge for at DU bliver i stand til at yde den førstehjælp der er nødvendig.
Inden du vælger udbyder, skal du stille dig selv et par spørgsmål:Hjerte lunge redning

Skal jeg lære at give førstehjælp efter de vejledninger der er gældende fra Dansk førstehjælpsråd. Dvs. lære at gøre tingene rigtigt.

 

Eller skal vi vise urealistiske billeder der viser hvordan du afklarer et større trafikuheld med mange tilskadekommende

 

 

Ambulancereddere er selvfølgelig uddannet i at redde mennesker… ikke i at undervise 🙂