Søg efter:

For at få et kørekort til bil skal du have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus af 8 timers varighed. 4 timer med førstehjælp ved hjertestop, og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp til bil. Du skal lave hjerte -lunge redning på en dukke, og du skal prøve at benytte en hjertestarter. Vi følger Dansk førstehjælpsråd’s retningslinjer. Vores instruktører er alle up to date med deres viden. Det skal de jo være. Derfor sikre vi os at alle opfylder kravene

 

Førstehjælp til bil på gangen

På gangen er der gjort klar til øvelser med dukkerne. Du skal kunne gennemføre en hjerte lunge redning. Der må maks være 16 elever pr. instruktør til dette og maks 4 elever pr dukke. Alle har selvfølgelig deres egen ansigtsmaske til dukken

Hjerte lunge redning

De første par minutter efter et hjertestop, er livsvigtige. Derfor er denne træning i hjerte lungeredning en vigtig del. Langt de fleste hjertestop sker UDENFOR sygehusene. På vores kurser sikre vi os at du er i stand til dette efter endt undervisning.

førstehjælp til bil

Bogen vi bruger til vores kurser er fra dansk folkehjælp. Den indeholder en masse oplysninger om førstehjælp (mærkeligt.. ikke sandt ). Men den gør det på en let og forståelig måde. Du får bogen som ejendom når du deltager i vore kurser. Bogen er på et letforståeligt sprog og ganske relevant for kurset. Også for de dele der ikke lige hører under færdselsrelateret førstehjælp til bil og førstehjælp ved hjertestop. Her har du så muligheden for selv at læse op på stoffet.

 

Kurserne koster kr. 750,- Her kan du dato og sted for vores kurser. Du kan ligeledes tilmelde dig via de kurser der er her. Vi prøver på at afholde mindst et kursus pr. måned. Det skulle gerne blive til flere, men et pr måned er starten.